Tìm kiếm TOUR và KHÁCH SẠN
Chọn quốc gia và điểm đến
Tìm kiếm nâng cao
Výsledky hledání
Xếp kết quả tìm theo:Giá thấp nhất Giá cao nhất
Rating:
5,4 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 23 533 Kč
Vien Dong
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 12.5.2018 8 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 23 533 Kč FM Chi tiết
 10.5.2018 9 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 23 723 Kč FM Chi tiết
 28.4.2018 8 ngày Bez stravy đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 23 849 Kč FM Chi tiết
Rating:
5,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 23 892 Kč
Muong Thanh Sai Gon Centre
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 1.4.2018 10 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 23 892 Kč Chi tiết
 12.5.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 24 417 Kč Chi tiết
 10.4.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 24 687 Kč Chi tiết
Rating:
4,6 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 24 873 Kč
Hoang Ngoc Resort
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 12.5.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 24 873 Kč FM Chi tiết
 10.5.2018 9 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 25 016 Kč FM Chi tiết
 10.5.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 25 294 Kč FM Chi tiết
Rating:
5,1 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 25 176 Kč
Saigon Mui Ne Resort
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 1.4.2018 10 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 25 176 Kč Chi tiết
 12.5.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 25 591 Kč Chi tiết
 10.5.2018 9 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 25 749 Kč Chi tiết
Rating:
3,9 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 25 294 Kč
Romana resort
LM
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 12.5.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 25 294 Kč FM Chi tiết
 10.5.2018 9 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 25 507 Kč FM Chi tiết
 10.5.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 25 715 Kč FM Chi tiết
Rating:
5,4 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 25 749 Kč
Amaryllis Resort & Spa
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 12.5.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 25 749 Kč Chi tiết
 1.4.2018 10 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 25 932 Kč Chi tiết
 10.5.2018 9 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 26 038 Kč Chi tiết
Rating:
5,3 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 26 140 Kč
Novotel Saigon Centre
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 1.4.2018 10 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 26 140 Kč Chi tiết
 12.5.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 26 339 Kč Chi tiết
 10.4.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 26 436 Kč Chi tiết
Rating:
5,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 26 140 Kč
Eastin Grand Hotel Saigon
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 1.4.2018 10 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 26 140 Kč Chi tiết
 12.5.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 26 339 Kč Chi tiết
 10.4.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 26 436 Kč Chi tiết
Rating:
5,2 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 27 009 Kč
Blue Ocean Resort
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 12.5.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 27 009 Kč Chi tiết
 10.5.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 27 430 Kč Chi tiết
 10.5.2018 9 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 27 508 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 27 042 Kč
Pullman Saigon Centre
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 12.5.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 27 042 Kč FM Chi tiết
 10.4.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 27 246 Kč FM Chi tiết
 10.5.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 27 463 Kč FM Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 27 640 Kč
Muine Bay Resort
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 1.3.2018 10 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 27 640 Kč-14 % Chi tiết
 8.3.2018 10 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 27 640 Kč-14 % Chi tiết
 15.3.2018 10 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 27 640 Kč-14 % Chi tiết
Rating:
4,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 27 719 Kč
Saigon Prince Hotel
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 12.5.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 27 719 Kč FM Chi tiết
 10.4.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 27 863 Kč FM Chi tiết
 28.4.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 28 140 Kč FM Chi tiết
Rating:
4,7 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 27 799 Kč
Parkroyal Saigon
FM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 12.5.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 27 799 Kč FM Chi tiết
 10.5.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 28 220 Kč FM Chi tiết
 28.4.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 28 234 Kč FM Chi tiết
Rating:
5,6 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 27 990 Kč
Phu Hai Resort
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 5.4.2018 10 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 27 990 Kč-4 % Chi tiết
 12.4.2018 10 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 27 990 Kč-4 % Chi tiết
 19.4.2018 10 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 27 990 Kč-4 % Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 28 168 Kč
Canary Resort
LM
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 1.3.2018 13 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngVaršava 28 168 Kč LM Chi tiết
 11.3.2018 14 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngVaršava 29 988 Kč LM Chi tiết
 23.2.2018 10 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 44 990 Kč Chi tiết
Rating:
0,0 / 6 Rating according to HolidayCheck
from just 28 464 Kč
Sofitel Saigon Plaza
Date Số ngày Boarding Vận chuyển Giá
 12.5.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 28 464 Kč Chi tiết
 28.4.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 29 122 Kč Chi tiết
 24.4.2018 8 ngày Snídaně đường hàng khôngđường hàng khôngPraha 29 543 Kč Chi tiết
Page 1 from 9, displayed 16 offers from 135 in total, from 1. to 16. offers.